Päikesepaneelide abil saab muundada valgusenergia elektrienergiaks ja elektrienergiaga varustada eriseadmeid ja/või anda energiat välisesse elektrivõrku.
Eramajapidamistele mõeldud päikesepaneelid paigaldatakse üldjuhul hoonete katustele. Spetsiaalsete kinnituste abil on võimalik paneele paigaldada nii lame- kui viilkatustele.