Eriosade projekteerimine

“HVAC” tähistab soojust ja ventilatsiooni, mida saab hoonetes kasutada eesmärgiga säilitada siseõhu kvaliteeti ja reguleerida sisetemperatuuri ning õhuniiskust.

Siseruumide õhukvaliteeti saab säilitada hoonesse värske puhta õhu sisseviimisega ning sealt musta õhu eraldamisega. Ventilatsioon võib olla nii looduslik, mehaaniline kui ka hübriidsüsteem. Ventilatsioon aitab kaasa ka õhuniiskuse taseme reguleerimisel. Temperatuure aga siseruumides saab muuta läbi hoone kütmise ning jahutamise.

Kuivõrd hea õhukvaliteedi ja sisekliima saavutamiseks võivad erinevad seadmed kulutada rohkelt energiat siis on väga oluline energianõudluse vähendamine läbi hästi projekteeritud süsteemide.  

Näiteks võib külma välisõhu hoonesse juhtimisega tekkida suurenenud vajadus kütmise järele. Seda aga saab vähendada kasutades soojustagasega ventilatsiooniseadmed, mis aitavad siseruumidest kokku kogutud sooja heitõhuga eelsoojendada ruumidesse sissepuhutavat jahedat õhku. Selline protsess aitab suurel määral säästa kütmiseks vajalikku energiat.   

On väga tähtis, et kõik HVAC-süsteemide aspektid oleksid projekteerimisprotsessi käigus seotud ja hästi läbi mõeldud, isegi kui need hõlmavad sõltumatuid süsteeme. Selliselt saab detailsemalt arvestada kütte, jahutuse, niiskuse reguleerimise ja ventilatsiooni vastastikuste mõjudega.

HVAC-süsteemide projekteerimine on üldjuhul erialane ülesanne, mida teostab vastava kutseharidusega ehitusinsener. Soovitatav on eriosade peale mõelda juba hoone üldise ehitusliku projekteerimise käigus, sest see tagab oluliselt parema lõpptulemuse võrreldes sellega kui kaasata eriosade spetsialist projekteerimisprotsessist lõpus.

Hoolikalt läbi mõeldud ja projekteeritud HVAC-i abil saab hoone tehnosüsüsteemi juhtida nutikalt, maksimeerides hoones viibivate inimeste mugavust ning vähendades energiatarbimist.

Soojuskeskus pakub järgmiste ehituslike eriosade projekteerimist:

 Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine;
– Küttesüsteemide projekteerimine;
– Jahutussüsteemide projekteerimine;
– Kesktolmuimeja projekteerimine;
– Hoonesisese veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine.

Soojuskeskusele projekteerib volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (tase 7)