Defekteerimine ja ekspertiis

Sisekliima süsteemide ekspertiis ja soojuspumpade ning ventilatsiooniseadmete defekteerimine

Teostame tuntud brändide kliimaseadmete defekteerimist ja üldist süsteemiekspertiisi.

Ekspertiisi käigus antakse hinnang küttesüsteemi ohutusele koos võimalike märkustega. Olenevalt süsteemi keerukusest võib ülevaatus võtta aega 1-4 tundi.

Puudused, mis ilmnevad, tuleb kõrvaldada selleks, et tagada hoone küttesüsteemi ohutu kasutamine. Ka ehitusseadustik sätestab, et ehitise kasutusea ajal tuleb tagada ehitise püsivuseks ja ohutuks kasutamiseks vajalik asjatundlik korrashoid.

Kui tegemist on välisest tegurist (nt elektrikatkestus, äike, vms) põhjustatud kliimaseadme rikkega siis vormistame ka kindlustuse jaoks vajalikud dokumendid, mille abil saab taotleda remondikulude hüvitamist või seadme asendamist uuega.

Täpsema info saamiseks kirjuta hooldus@soojuskeskuse.ee