Teatud olukordades õigustavad kasutusse võtmist kõige rohkem just elektrilised kütteseadmed. Näiteks hilissuve jahedal õhtupoolikul pole paremat kaaslast kui terassi soojendav soojuskiirgur. Ka vee soojendamine võib teatud juhtudel olla elektriboilerit kasutades otstarbekam kui mõnda muud alternatiivset kütteallikat kasutades. Kõige enam rõõmustavad oma elektriliste kütteseadmete üle ilmselt need, kellel paigaldatud elektrit tootvad päikesepaneelid.